Disclaimer


Huuskes wil haar klanten zo goed mogelijk informeren en van advies dienen en streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Deze website is dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen gegevens, adviezen en verdere informatie.
Niettemin kan Huuskes niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Huuskes haalt de getoonde informatie uit niet door haar zelf beheerde bronnen. Hierbij betracht Huuskes de nodige zorgvuldigheid doch zij kan niet instaan voor de juistheid van die informatie. Zo worden allergenen op basis van aanwezigheid in het receptuur vermeld, kruisbesmetting wordt niet meegenomen in het tonen van allergenen.
Huuskes aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.
De informatie op de website kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of aangepast. Controleer het etiket op het fysieke artikel voor de meest actuele artikelgegevens.
Het auteursrecht op de website berust bij Huuskes.